O nás

MEI Property Services, s.r.o.

MEI Property Services, s.r.o. spravuje realitní portfolia budov v České republice. Nabízíme komplexní rozsah služeb při řízení nemovitostních projektů – správu aktiv, provozní řízení, development, technickou správu budov a rovněž jejich administrativní podporu. Společnost zároveň poskytuje dodávky tepla do budov.

MEI Property Services, s.r.o. spravuje budovy, jejichž hodnota dosahuje přibližně částky € 70,000,000. V současné době jsou stěžejními projekty 1RIF otevřený podílový fond obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s. a ÚSTÍ DEVELOPMENT s.r.o.

Cíleně se zaměřujeme na správu polyfunkčních a administrativních budov kategorie B, situovaných v krajských městech či dalších významných regionálních centrech. Celková podlažní plocha spravovaných budov dosahuje téměř 150,000 m². MEI Property Services, s.r.o. svým aktivním řízením správy budov zajišťuje nadstandardní výkonnost spravovaného majetku.

Následující stránky přinášejí informace o spravovaných budovách; o jejich jednotlivých kapacitách, zařízení, lokalitě, dopravní dostupnosti a obsazenosti.